Papuk

Na današnji dan 1991. godine pobjedom Hrvatske vojske završila je operacija “Strijela”. Operacija “Strijela” bila je vojnoredarstvena akcija na zapadnoslavonskom bojištu kojom su oslobođeni Voćin i još 23 naselja. Počela je 28. studenog 1991. a završila na današnji dan 1991. godine. U njoj su oslobođeni i značajni radiorelejni objekti na vrhovima Ivančice, Papuka, Moslavačke gore […]

• • •

U sklopu velike operacije Hrvatske vojske “Orkan ’91” odvijao se i niz manjih oslobodilačkih operacija, jučer smo pisali o jednoj takvoj kodnog naziva “Maslačak”, a danas ćemo o jednoj operaciji kodnog naziva “Johanesberg”. Na današnji dan 1991. u sklopu manje operacije HV-a “Johanesberg” oslobođen je velik dio zapadnog djela gore Papuk (vidi kartu). U operaciji […]

• • •

Na današnji dan 1991. godine oslobođen je veći dio gore Papuk. U oslobodilačkoj operaciji HV-a, kodnog naziva “Orkan ’91” na Orahovičkom području borbena djelovanja bila su taj dan usmjerena prema Slatinskom Drenovcu. Nakon što je oslobođeno selo Drenovac, oslobođena su i sela Prekoračani, Đurići i predivno izletište Jankovac. Zauzimanjem Jankovca operacije na Orahovičkom području su […]

• • •

Na današnji dan 1991. godine poginulo je na Papuku u neprijateljskoj zasjedi 11 hrvatskih branitelja. Koncem studenog 1991.godine došlo je do smetnji u telekomunikaciskim vezama između istočne Slavonije i središnje Hrvatske zbog kvara relejnih odašiljača na Papuku. Anđelko Tule i Tomislav Vužić u to su vrijeme radili na Sljemenu. Po zapovjedi zapovjednika 40. pukovnije veze […]

• • •

Na današnji dan 1991. godine započela je oslobodilačka operacije Hrvatske vojske kodnog naziva “Strijela”. Operacija “Strijela”, ponegdje spominjana pod nazivom “Papuk 91”, odvijala se na zapadnoslavonskom bojištu i završila je pobjedom Hrvatske vojske 26.12.1991. godine. U njoj su oslobođeni Voćin i još 23 naselja. Oslobođeni su i značajni radio-relejni objekti na Papuku, Psunju, Ivancici i […]

• • •

Na današnji dan 1991. godine započela je oslobodilačka operacija Hrvatske vojske “Otkos 10”. Bila je to jedna od prvih oslobodilačkih operacija hrvatske vojske, a izvedena je na području Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije. Operacije je trajala do 4. studenog i u njoj je oslobođen okupirani dio Bilogore i gore Papuk, dakle oko 300 četvornih kilometara. Prvog […]

• • •

60 000+ Ljudi prati naše objave na Facebooku


Pridruži im se i ti, lajkaj našu stranicu : Dogodilo se na današnji dan - Domovinski Rat