Operacija Tvigi ’94 – 24. siječnja

  24-01-2015 Objavio : Gabrijela Baričić
  Objavljeno u kategoriji : featured,Sijecanj

Na današnji dan 1994. godine započela je i isti dan završila operacija Tvigi ’94, vojna akcija Hrvatskog vijeća obrane.

Operacija je započela u ranim jutarnjim satima 24. siječnja topničko-tenkovskim napadom prema jakom muslimansko-bošnjačkom uporištu u selu Here i na planini Konjsko. Početno djelovanje topništva imalo je za cilj unošenje panike, kidanje žičanih veza komunikacije, ali i sprečavanje uvođenja svježih snaga na crte obrane neprijatelja. Napadnu aktivnost vršila je u glavnini Brigada “Rama” na Zavišću, a na Škarinu glavu i Berač, postrojbe 1. gardijske brigade, „Kažnjenička bojna“ i postrojba „Ludvig Pavlović“. Na desnom krilu akcije, gdje je djelovala Ramska brigada, postojala su četiri pravca na kojima su djelovali pripadnici 3. bojne i vod iz Dobroše, Postrojba za posebne namjene „Marinko Beljo“, pripadnici 1. bojne „Fofa“, Protudiverzantski vod „Bata“, Interventno-diverzantski vod „Ivan Peran – Ino“ i Izviđačka desetina. Probijanje neprijateljskih linija i napredovanje prema uporištu bilo je intenzivno pa ramske postrojbe ulaze u selo i prisiljavaju snage 4. Korpusa Armije BiH na mahnito povlačenje. Padom noći, došlo je do prestanka aktivnih borbenih djelovanja. U toku akcije poginula su trojica pripadnika HVO-a i prema izvještajima oko 30 pripadnika Armije.

Ramska brigada je svojom uspješnom operacijom postigla veliki strateški i psihološki cilj, jer je osim pobjede, zauzimanja strateškog cilja, slomila je jedan mit koji se bio provlačio kroz medije o Armiji BiH koja je nepobjediva. Također,  izmijenila je odnos snaga na ramsko-uskopaljskoj bojišnici, a bila je i prekretnicom tijeka rata između snaga HVO-a i muslimansko-bošnjačkih snaga odanih vladi u Sarajevu (Armija BiH).

izvor: kamenjar.com

60 000+ Ljudi prati naše objave na Facebooku


Pridruži im se i ti, lajkaj našu stranicu : Dogodilo se na današnji dan - Domovinski Rat