Prekinuta operacija “Južni potez” – 12. listopada

  12-10-2014 Objavio : Borna Marinić
  Objavljeno u kategoriji : BiH,featured,Listopad,Međunarodna zajednica,Oslobodilačke akcije,Politika

Na današnji dan 1995. godine završena su sva borbena djelovanja u sklopu operacije „Južni potez.“ Rezultati operacije su sljedeći: hrvatske snage oslobađaju prostor od 800 km2 izbijaju zapadno od Sane, istočno od Vrbasa te na obronke Manjače, čime dolaze na 23 km od Banja luke, koja je bila u dometu hrvatskog dalekometnog topništva. Osim toga, smanjen je pritisak na snage ABiH dok su provodili svoju operaciju, „Sana `95.“

U isto vrijeme, ABiH oslobađa pojedine dijelove Sanskog mosta, a srpsko civilno stanovništvo masovno bježi. Potpunu kontrolu nad gradom Armija BiH ostvaruje za 9-10 sati. Srpske snage su pružile manji otpor, nakon što su se utvrdili u zgradi gradske pošte. Nakon slamanja otpora,  V. Korpus postavlja svoje zapovjedno mjesto u današnjem hotelu Sanus u centru grada. ABiH se znatno približila Prijedoru i stavile ga pod topničku vatru.


Ovim osvajanjima hrvatske snage bi se približavale Banja Luci s obronka planine Manjača te s juga dolinom rijeke Vrbas, a ABiH bi napala Banja Luku s istoka uz prometnicu Prijedor – Ivanjska – Banja Luka. S obzirom da je stanje na terenu odgovaralo prijedlogu međunarodne zajednice o podjeli zemlje iznutra 51% : 49% u korist hrvatsko – bošnjačke federacije (plan Richarda Hoolbrooka), međunarodna zajednica nije bila sklona ulasku hrvatskih snaga i ABiH u Banja luku. Stoga je počeo znatan pritisak međunarodnje zajednice na predsjednika RH, dr. Franju Tuđmana da nikako ne nastavi napadne operacije, pri čemu se izravno prijetilo i napadom NATO zrakoplovstva na HV i HVO, mada je Alija Izetbegović poručivao Franji Tuđmanu da je on spreman riskirati i ipak zauzeti Banja Luku. Drugi razlog bila je mogućnost nove izbjegličke krize u Srbiji koja bi mogla izravno uključiti tadašnju vojsku SR Jugoslavije u rat čime bi se situacija znatno zakomplicirala.

60 000+ Ljudi prati naše objave na Facebooku


Pridruži im se i ti, lajkaj našu stranicu : Dogodilo se na današnji dan - Domovinski Rat